Η διαχείριση και προληπτική συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων αποτελεί υπηρεσία μείζονος σημασίας για την Fantasy Cleaning Service, αποσκοπώντας τόσο στη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας των κτιρίων, όσο και στην ελαχιστοποίηση πιθανών βλαβών.

Η ομάδα εργασίας της εταιρίας διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τεχνική κατάρτιση, ώστε να μπορεί να επιλύει κάθε τεχνικό ζήτημα, ενώ η διαχείριση και η τεχνική συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων πραγματοποιούνται με άρτια οργάνωση και ασφάλεια από το εκπαιδευμένο για αυτό προσωπικό.
Η τεχνική συντήρηση και διαχείριση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως :
  • Ηλεκτρολογικές εργασίες
  • Υδραυλικές εργασίες
  • Ελαιοχρωματισμοί
  • Εργασίες συστημάτων ψύξης
  • Ξυλουργικές εργασίες
  • Τοποθετήσεις πλακιδίων
  • Τοποθετήσεις γυψοσανίδων κ.α.